APPendix jest platformą inspiracji

APPendix jest dedykowana dla Absolwentów Akademii Psychologii Przywództwa oraz Klientów i Partnerów Values. Relacje, komunikacja, charaktery, zarządzanie sobą, wartości, leadership, przemiany firm… i jak "zmieniać świat?"

Zapraszam w imieniu zespołu Values.

Jacek Santorski
Polityka prywatności